بوکران

شیوه های عضویت

سرویس بوکران برای شما خدمات متفاوتی را درنظر گرفته است تا شما با توجه به سلیقه و حجم فروش خود یکی از شیوه های عضویت در این سرویس را انتخاب کنید.


  عضویت اعتباری

 • 40 % تخفیف

 • اتصال به پست / لجستیک

 • تسویه ماهانه

 • جمع آوری در محل

 • توضیحات بیشتر

  عضویت شارژی

 • 40 % تخفیف

 • اتصال به پست

 • انتخاب تعداد بسته

 • جمع آوری در محل

 • توضیحات بیشتر

  عضویت آنلاین

 • 40 % تخفیف

 • اتصال به پست

 • تسویه روزانه آنلاین

 • جمع آوری در محل

 • توضیحات بیشتر